Erhvervsstyrelsen har udsendt nedennævnte vejledning i forbindelse med ansøgning om udsættelse af indberetning til slutafregning.

Link til Erhvervsstyrelsens vejledning