Når økonomien er gået helt i hårdknude, er det nødvendigt at tage kontakt til en advokat i god tid, idet advokaten herved sikres den bedste mulighed for at hjælpe med den bedste løsning på situationen.

Gældssanering er en samlet ordning med samtlige kreditorer, hvor gælden nedsættes til et beløb, der er realistisk at betale eller undtagelsesvist helt bortfalder.

Man skal være opmærksom på, at der gælder helt specielle betingelser, som skal være opfyldt, førend man vil kunne opnå gældssanering. Endvidere er det ikke al salgs gæld, der kan saneres.

I praksis skal der udfyldes en gældssaneringsansøgning, som kan afhentes på dommerkontoret og returneres med diverse bilag. Du kan vælge at indgive ansøgningen på egen hånd eller lade en advokat bistå dig med udfyldelsen heraf, hvorved du sikres den bedste rådgivning om dine muligheder.

For mere information om gældssanering kontakt:

Advokat Thomas Harder, th@advovest.dk
Advokat Birgit Østergaard Nielsen, boe@advovest.dk
Advokat Søren Dueholm, sd@advovest.dk