Birgit Østergaard Nielsen
Advokat (H)

Jeg har hele min erhvervskarriere arbejdet ved Advokatfirmaet Vogel & Gammelby I/S, og har derfor et indgående lokalkendskab.

Jeg har gennem min mangeårige erhvervskarriere beskæftiget mig med mange forskellige juridiske forhold, både privatlivets som erhvervslivets forhold.

Uanset hvilket område jeg arbejder med, vægter jeg højt, at yde en professionel og medmenneskelig rådgivning, og møde den enkelte person der, hvor vedkommende er.

Jeg er autoriseret bobestyrer ved Retten i Esbjerg, og behandler mange forskelligartede boer. Både boer med erhvervsmæssig drift, og boer med private formuer. Via mit medlemskab af Danske Advokater har jeg forpligtet mig til, at overholde reglerne fastsat i ”Trygt Boskifte”.

Jeg er en erfaren beneficeret forsvarer, og har beskæftiget mig med mange forskellige sagstyper indenfor strafferetten, alt fra drab, volds-, narko- og sædelighedskriminalitet til færdselslovsovertrædelser.

Jeg rådgiver også forurettede i straffesager, som bistandsadvokat.

Ved at vælge mig som forsvarer, får den pågældende en personlig rådgivning fra min side, og jeg vægter højt at sikre, at den enkelte sigtede/tiltalte får et retfærdigt og sagligt sagsforløb fra min og systemets side.

På det familie- og arveretlige område har jeg stor erfaring, og yder bl.a. rådgivning om skifte ved separation, skilsmisse, udarbejdelse af testamenter, ægtepagter og fremtidsfuldmagter. Jeg bistår også i forbindelse med retssager om forældremyndighed og samvær mellem forældre og børn, samt tvangsfjernelse af børn.

På ejendomsområdet rådgiver jeg i forbindelse med køb og salg af fast ejendom, herunder også almene boliger, og indgåelse af lejekontrakter, både for private og erhvervslivet. Jeg rådgiver tilligemed i forbindelse med salg af ejendomme på tvangsauktion.

Uddannelse m.v.:
1995 Cand. Jur. Århus Universitet
1998 Advokatbeskikkelse
1999 Møderet for Landsret
2000 Partner ved Advokatfirmaet Vogel & Gammelby I/S
2001 Antagelse som beneficeret advokat
2006 Møderet for Højesteret
2020 Autorisation som bobestyrer ved Retten i Esbjerg

2024 Advokatfirmaet V & G I/S

Advokat Birgit Østergaard Nielsen hører selvstændigt under CVR.nr. 35 71 25 18

Advokat Birgit Østergaard Nielsens virksomheds klientkonto i Sydbank er:

Reg.nr. 7700 kontonummer 04 21 719

Kontaktdata

Telefon: 75 22 00 11
e-mail: boe@advovest.dk