Søren Dueholm
Partner/Advokat (H)

Arbejdsområder: Straffesager, retssagsbehandling, konkurs, betalingsstandsning, tvangsakkord/-opløsning, selskabsret og ejendomshandler.

Jeg har arbejdet som advokat i Varde siden 1985, og har på den baggrund et betydeligt kendskab til lokalområdet.

Mine primære arbejdsområder er beskrevet ovenfor, men gennem min mangeårige fritidsinteresse, ridesport, har jeg tillige været involveret i en del sager omkring køb og salg af heste.

Kontaktdata

Telefon: 75 22 00 11
e-mail: sd@advovest.dk