Søren Dueholm
Advokat (H)

Efter endt fuldmægtigtid i Struer, startede jeg som advokat i Varde i 1985, og siden 2000 har jeg været partner hos Advokatfirmaet Vogel & Gammelby I/S.

Gennem årene har jeg beskæftiget mig med en bred vifte af juridiske opgaver indenfor såvel det erhvervsretlige som det privatretlige.

Fra den erhvervsretlige del kan nævnes virksomhedsoverdragelse, selskabsretlige forhold, herunder stiftelse, fusion, spaltning, likvidation samt overdragelse af kapitalandele, erhvervslejekontrakter og overdragelse af erhvervsejendomme.

Privatretlige arbejdsområder er ejendomshandler, lejekontrakter og familieretlige forhold i bred forstand.

Siden 1986 har jeg været beneficeret som forsvarer og beskikket advokat i ægteskabssager, og har dermed et mangeårigt kendskab til disse retsområder.

Som skifterettens medhjælper, og medlem af Gældsstyrelsens advokatpanel, har jeg et indgående kendskab til insolvensretten, herunder opløsninger af selskaber og konkurs.

Endelig har civile retssager gennem alle årene udfyldt meget af min arbejdstid.

Uddannelse mv.:

Cand. jur. 1982.

Møderet for landsret 1984.

Advokatbestalling og advokat i Varde 1985.

Beneficeret forsvarer og beskikket advokat i ægteskabssager 1986.

Møderet for Højesteret 1990.

Partner Advokatfirmaet Vogel & Gammelby I/S 2000.

Selvstændig Advokat Søren Dueholm 2024.

Advokat Søren Dueholm hører selvstændigt under CVR.nr. 44 47 49 99.

Advokat Søren Dueholms virksomheds klientkonto i Sydbank er:

Reg.nr. 7700 kontonummer 15 88 912

Kontaktdata

Telefon: 75 22 00 11
e-mail: sd@advovest.dk