På kontoret har vi beneficerede advokater, som igennem mange år har fungeret som forsvars- og bistandsadvokater i alle typer af straffesager.

Som forsvarsadvokater kan vi bistå den mistænkte/tiltalte i forbindelse med straffesagens forberedelse, sagens førelse ved retten samt eventuelt i forbindelse med efterforskningen, mens vi som bistandsadvokater kan bistå den forurettede, for eksempel ved fremsættelse af erstatningskrav.

I mange tilfælde vil man i forbindelse med en straffesag have ret til at vælge en autoriseret forsvarsadvokat, som staten skal betale for. Har man ikke selv et ønske, vil retten sørge for, at der bliver beskikket en forsvarer. Retten beskikker en forsvarer fra en liste over de autoriserede advokater i området.

Vi har mulighed for at bistå indenfor alle strafferetlige emner, herunder straffelovsovertrædelser (f.eks. vold, tyveri eller dokumentfalsk), færdselslovsovertrædelser (f.eks. spirituskørsel eller hastighedssager) og særlovsovertrædelse (f.eks. overtrædelser af miljølovgivningen eller dyreværnsloven).

Strafferetlige sager kan have stor indgribende betydning for den enkelte person, hvorfor det for denne type sager er meget vigtigt, at man vælger en advokat med stor erfaring og ekspertise på området.

For mere information om strafferet kontakt:

Advokat Søren Dueholm, sd@advovest.dk

Advokat Birgit Østergaard Nielsen, boe@advovest.dk