Hos Advokatfirmaet Vogel & Gammelby har vi mange års erfaring med at yde juridisk bistand i erstatnings- og forsikringssager.

Vi kan hjælpe ved alle slags sager, herunder skader efter ulykker og voldsovergreb, arbejdsskader, patientskader og alle andre typer skader.
Vi rådgiver både skadevoldere og skadelidte, og private såvel som erhvervsdrivende.
Er du kommet til skade?
Hvis du er kommet til skade, kan vi hjælpe dig med at beregne dit krav og undersøge, hvorvidt der er en ansvarlig skadevolder eller et forsikringsselskab, som kan erstatte dit tab.
Vi varetager alle praktiske detaljer i forbindelse med sagen, herunder kontakten til forsikringsselskaber, arbejdsskadestyrelsen, kommuner og andre offentlige instanser, indhentelse af eventuelle speciallægeerklæringer, mv.
Vi lægger således stor vægt på, at vore klienter altid er trygge ved – og velinformeret om – vores sagsbehandling, således at de kan bruge alle ressourcer på at blive raske igen.
Vores honorar vil i øvrigt ofte kunne dækkes af en eventuel ansvarlig skadevolders forsikringsselskab.
Har du forvoldt skade på andre?
Hvis du har forvoldt skade på andre, kan vi hjælpe dig med ikke at blive pålagt at betale mere end du har pligt til, samt naturligvis med at undersøge dine eventuelle muligheder for at få dækket beløbet hos et forsikringsselskab.
Har du brug for rådgivning om andre erstatnings- eller forsikringsretlige spørgsmål?
Vi rådgiver naturligvis også om alle andre problemstillinger indenfor erstatnings- og forsikringsret, herunder hvis du har problemer med at få et forsikringsselskab til at anerkende en skade, mv.
For mere information omkring erstatnings- og forsikringsret kontakt:
Advokat Thomas Harder, th@advovest.dk
Advokat Birgit Østergaard Nielsen, boe@advovest.dk
Advokat Søren Dueholm, sd@advovest.dk