Hos Vogel & Gammelby har vi mange års erfaring med inddrivelse af diverse udeståender, og vores sagsbehandlere er uddannede netop til at sikre, at sagen bliver gennemført hurtigt og effektivt, således at kreditors krav sikres bedst muligt.

Vores inkassoarbejde udføres landsdækkende og kan omfatte hele sagsforløbet fra den indledende rykkerskrivelse til inddrivelse ved fogedrettens bistand og den efterfølgende administration af en eventuel afdragsordning og lysning/anmeldelse af udlæg.

Hvor debitorer kommer med indsigelser til skylden, har vi naturligvis mulighed for at fortsætte sagens behandling ved domstolene.

Vi har adgang til adskillige online databaser, herunder RKI Kreditinformation, CVR-registeret, Erhvervs- og selskabsstyrelsen, tingbogen samt bil-, person- og andelsbogen. Adgangen til disse databaser sikrer os de fleste og relevante oplysninger om debitorerne, samtidig med at det kan være med til at lægge et pres på de debitorer, hvor manglende betaling skyldes uvilje.

I hele forløbet sker behandlingen under iagttagelse af de skrappe etiske regler omkring gældsinddrivelse.

Endelig kan vi tilbyde alle virksomheder en gennemgang af deres inddrivelsesforanstaltninger med henblik på den mest optimale debitorstyring.

For mere information om inkasso kontakt:

Advokat Thomas Harder, th@advovest.dk

Advokat Birgit Østergaard Nielsen, boe@advovest.dk

Advokat Søren Dueholm, sd@advovest.dk

Christian Nielsen, cn@advovest.dk