Stor berøringsflade med erhvervslivet og mange års erfaring indenfor selskabsretten betyder, at kontoret yder kvalificeret juridisk bistand i forbindelse med virksomhedsetablering og virksomhedsoverdragelse med den enkelte virksomhed i fokus.

Vores rådgivning kan nærmere omfatte følgende forhold:

 • Valg af selskabsform
 • Selskabsstiftelse
 • Vedtægtsforhold
 • Registrering hos Erhvervs- og Selskabsstyrelsen samt andre off. myndigheder
 • Forberedelse og håndtering af generalforsamling, herunder evt. egen deltagelse
 • Kapitalforhøjelse- og nedsættelse
 • Omdannelse, fusion og spaltning
 • Køb og salg af virksomhed
 • Generationsskifte
 • Regulering af anparts- og aktionærforhold
 • Likvidationer

Uanset størrelsen på selskabet er det vigtigt at have styr på alle de selskabsretlige forhold både i forbindelse med etableringen, den igangværende drift, samt i tilfælde af at virksomheden skal overdrages eller likvideres.

Vores rådgivning ydes med udgangspunkt i netop klientens virksomhed og med klienten som en stor medspiller, hvorved vi finder de bedste løsninger.

For mere information om selskabsret kontakt:

Advokat Thomas Harder, th@advovest.dk
Advokat Birgit Østergaard Nielsen, boe@advovest.dk
Advokat Søren Dueholm, sd@advovest.dk