“På kontoret har vi den nødvendige specialviden, som er krævet, når det drejer sig om tvangsauktioner. “

På kontoret har vi den nødvendige specialviden, som er krævet, når det drejer sig om tvangsauktioner.

Vi har gennem mange år forestået tvangsauktioner for realkreditinstitutter og banker. Samtidig har vi ekspertisen til at bistå privatpersoner med inddrivelse af fordringer med auktion for øje, samt når en privatperson eller virksomhed ønsker at købe en ejendom på en tvangsauktion.
Såfremt der ikke allerede er et pant i ejendommen, opstartes en tvangsauktionssag som en ganske almindelig inkassosag, hvor der foretages udlæg i ejendommen. Derefter vil vi indgive auktionsbegæring og udarbejde salgsopstilling, herunder besigtige og beskrive ejendommen og gennemgå alle relevante dokumenter for ejendommen. Vi sørge samtidig for en orientering af alle panthavere og udlægshavere, således at de kan anmelde deres fordringer. Endelig rådgiver vi om budgivning på auktionen og eventuel hjemtagelse af auktionsskøde.
Rådgivningen til privatpersoner eller virksomheder, som ønsker at købe en ejendom på tvangsauktion er særdeles vigtig, idet der gælder specielle juridiske og økonomiske vilkår og budgivningen skal naturligvis svarer til ejendommens reelle værdi. Vores rådgivning vil oftest bestå i følgende:
  • Indledende møde hvor salgsopstillingen gennemgås med klienten
  • Beregning af ejendommens markedsværdi ved almindeligt salg
  • Beregning af største bud
  • Møde på auktionen med afgivelse af bud
  • Eventuel erhvervelse af auktionsskøde

For mere information om tvangsauktioner kontakt:

Advokat Birgit Østergaard Nielsen, boe@advovest.dk

Advokat Søren Dueholm, sd@advovest.dk

Advokat Thomas Harder, th@advovest.dk