Hos Advokatfirmaet Vogel & Gammelby har de fleste af vore advokater møderet for Højesteret, og er vant til at gennemføre sager for alle instanser i retssystemet.

Herudover har vi erfaring med at føre sager ved en lang række voldgifts-, klage- og ankenævn.

Vi foretager dog altid forinden en realistisk og grundig vurdering af sagens muligheder og risici, og bistår også vores klienter med at forsøge at få løst en tvist forligsmæssigt, hvis der er behov for det.

I vores rådgivning indgår ikke kun juridiske aspekter, men tillige forretningsmæssige, tidsmæssige og økonomiske overvejelser, således at vi sikrer os, at vores rådgivning altid er tilpasset den enkelte klients situation og ønsker.

Hvis en konflikt ikke kan løses forligsmæssigt, kan vi hjælpe med at få løst tvisten gennem eventuelle klagenævn, ved domstolene eller ved voldgiftsnævn, mm.

Vi er af den overbevisning, at en grundig forberedelse og en engageret førelse af en sag har stor betydning, når en domstol eller et nævn skal træffe afgørelse i en sag. Således har vi stor fokus på dette område.

Hvis du har behov for assistance til førelse af retssager, eller hjælp til at få løst en tvist i øvrigt, er du altid velkommen til at kontakte en af vores advokater for en uforpligtende snak omkring vores muligheder for at hjælpe!

For mere information om retssagsbehandling og konfliktløsning kontakt:

Advokat Thomas Harder, th@advovest.dk
Advokat Birgit Østergaard Nielsen, boe@advovest.dk
Advokat Søren Dueholm, sd@advovest.dk