Når politiet/anklagemyndigheden har virksomheden under lup, er det vigtigt at søge juridisk rådgivning hurtigst muligt.

På kontoret har vi autoriserede advokater, som igennem mange år har fungeret som forsvars- og bistandsadvokater i alle typer af straffesager. Forsvarsadvokaten kan bistå den mistænkte/tiltalte i forbindelse med straffesagens forberedelse, sagens førelse ved retten samt eventuelt i forbindelse med efterforskningen, mens bistandsadvokaten kan bistå den forurettede, for eksempel ved fremsættelse af erstatningskrav.

I mange tilfælde vil man i forbindelse med en straffesag have ret til at vælge en autoriseret forsvarsadvokat, som staten skal betale for. Har man ikke selv et ønske, vil retten sørge for, at der bliver beskikket en forsvarer. Retten beskikker en forsvarer fra en liste over de autoriserede advokater i området.

Vi har mulighed for at bistå indenfor alle strafferetlige emner, herunder straffelovsovertrædelser (f.eks. vold, tyveri eller dokumentfalsk), færdselslovsovertrædelser (f.eks. spirituskørsel eller hastighedssager) og særlovsovertrædelser (f.eks. overtrædelser af miljølovgivningen eller dyreværnsloven).

Straffesager kan have stor indgribende betydning for den enkelte person, hvorfor det for denne type sager er meget vigtigt, at man vælger en advokat med stor erfaring og ekspertise på området.

For mere information om strafferet erhverv kontakt:

Advokat Birgit Østergaard Nielsen, boe@advovest.dk
Advokat Søren Dueholm, sd@advovest.dk