Katrine Rasmussen
Advokatsekretær  (på barselsorlov)

Kontaktdata

Direktenr.: 76 11 00 20
e-mail: kr@advovest.dk