De fleste mennesker vil på et tidspunkt komme i berøring med området ”køb og salg af fast ejendom” enten privat eller i forbindelse med deres erhverv.

For private personer er køb af fast ejendom ofte den største investering i livet, hvorfor den rette rådgivning i forbindelse hermed er særdeles vigtig.

Jo tidligere en advokat er med på banen, des bedre mulighed har advokaten for at rådgive om handlen. Som køber er det væsentligt at huske på, at ejendomsmægleren kun tjener én interesse, nemlig sælgers.

Vi yder rådgivning om alle forhold i forbindelse med køb og salg, herunder

  • Forhandle pris og vilkår
  • Finde den rette finansiering
  • Tage højde for eventuelle fejl og mangler ved boligen
  • Sikre dig og/eller din partner ved separation/skilsmisse og død

Ved din/jeres første henvendelse vil vi kunne give en fast pris for vores arbejde i forbindelse med handlen.

Vi rådgiver også om andre forhold vedrørende fast ejendom, herunder

  • Tvister vedrørende mangler
  • Rådgivning i forbindelse med tilstandsrapporter og ejerskifteforsikring
  • Hjælp til udarbejdelse af deklarationer og forståelse heraf.

For mere information om fast ejendom kontakt:

Advokat Thomas Harder, th@advovest.dk
Advokat Birgit Østergaard Nielsen, boe@advovest.dk
Advokat Søren Dueholm, sd@advovest.dk