Erhvervsstyrelsen har udsendt nedenstående information omkring fristen for slutafregning af kompensation.

Link til Erhvervsstyrelsens information