På baggrund af den nye lejelov, der er trådt i kraft den 1. juli 2022, er der kommet en ny typeformular A, 10. udgave for udlejning af beboelseslejligheder. Den nye typeformular A, 10. udgave er bekendtgjort den 1.9.2022, og bruges ved lejeforhold, der indgås fra den 1. 9.2022 og fremefter.

Der vil være en overgangsperiode, hvor både typeformular A, 9. udgave og typeformular A, 10. udgave kan benyttes. Typeformular A, 9. udgave må fortsat anvendes frem til og med den 31. december 2022, men fra 1. januar 2023 er det kun typeformular A, 10. udgave, som må anvendes.

Link til Indenrigs- og Boligministeriets side med typeformular A, 10. udgave