Den 1. november 2022 er indefrysningsordningen trådt i kraft. Det betyder, at borgere og virksomheder kan få indefrosset deres ekstraregning til el og gas fra 1. november 2022 til betaling på et senere tidspunkt.

Link til Erhvervsstyrelsens information omkring indefrysningsordningen