Krav til digital bogføring træder i kraft 1. juli 2024.

Læs mere om nyheden fra Erhvervsstyrelsen, ved at klikke på dette link til Erhvervsstyrelsens hjemmeside