Godt nytår.

Til orientering kan vi oplyse, at vi, advokat Birgit Østergaard Nielsen og advokat Søren Dueholm, pr. 1. januar 2024 har ændret vores kompagniskab til et kontorfællesskab. Vi fortsætter som hidtil på samme adresse og telefonnummer, men har fremadrettet hvert vores CVR nr..

Advokat Thomas Harder er ansat som advokat under advokat Birgit Østergaard Nielsen, ligesom vi hver især har sekretærer ansat.

Det giver således ikke ændringer for dig som klient, men du er naturligvis velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål.