Hvis du vil være nævning eller domsmand, skal du ansøge om at blive optaget på grundlisten. Domstolene bruger listen, når de udpeger lægdommere, der er en fællesbetegnelse for nævninge og domsmænd. Fristen for at ansøge om at blive optaget på grundlisten er den 26. februar 2023.

Klik på dette link til Varde kommunes hjemmeside for læse mere.