Der er godt nyt til unge under 18 år i fritidsjob med øget forhøjelse af personfradraget, idet det i den nye finanslov er besluttet, at personfradraget for unge under 18 år forhøjes fra kr. 38.400,00 til kr. 48.000,00 årligt.

Dansk Industri har lavet en nærmere vejledning herom, der kan læses på dette link til Dansk Industri´s orientering om nyheden.