Erhvervsministeren fremsatte den 29. april lovforslag L225, hvor fristen for indberetning af selskabernes årsrapporter forlænges fra den 31. maj til den 30. juni 2021. Lovforslaget er nu vedtaget.

Skatteministeren har besluttet, at oplysningsfristerne for erhvervsdrivende tilsvarende bør forlænges fra 1. juli til 1. september 2021.

Se nedennævnte indlæg fra specialkonsulent Charlotte Hvid Olavsgaard fra Danske Advokater.

Link til Danske Advokaters indlæg