Folketinget har den 11. maj 2023 vedtaget lovforslaget om ansættelsesbeviser og visse arbejdsvilkår. Loven træder i kraft den 1. juli 2023 og erstatter den nuværende ansættelsesbevislov.

Klik på dette link til Dansk Industri´s hjemmeside omkring en nærmere redegørelse af loven.