Ændringen betyder, at fristen for indberetning af årsrapporten udskydes permanent med en måned fra 5 til 6 måneder.

Erhvervsministeriet har udsendt nedenstående pressemeddelelse omkring lovændringen.

Link til Erhvervsministeriets pressemeddelelse