Afhold din ubrugte ferie fra det forkortede ferieår, ellers kan du miste den.

Se nedennævnte indlæg fra specialkonsulent Charlotte Hvid Olavsgaard fra Danske Advokater.

Link til Afholdelse af ubrugt ferie fra forkortet ferieår fra Danske Advokater